Priser

Vad kostar det då? Jag önskade att det fanns ett enkelt svar på det. Men eftersom varje projekt är unikt och skiljer sig från varandra, är det svårt att göra en exakt prislista.
Men, jag kan ge en indikation på vad det brukar kosta.

En faktor som avgör priset mycket är vad det finns för underlag från kunden. Finns det 3D CAD-data att tillgå? Eller kommer 3D-modellering att behöva göras?

Produktbilder

Produktbilder är det som initialt är enklast att göra. Det är en bild på en produkt, varken mer eller mindre. Men det kan vara mer, för ibland vill man göra varianter och då är återanvändningen oerhört viktig.

Prisexempel:
1 st produktbild – 1 400 ex moms SEK
10 st produktbilder (1 grundbild + 9 varianter) – 700 SEK ex moms / st
100 st produktbilder (1 grundbild + 99 varianter) – 200 SEK ex moms / st

Det finns alltså stora möjligheter att komma ner rejält i pris vad gäller återanvändning och varianter.

Miljöbilder

Miljöbilder är aningen mer komplext eftersom nu vill man skapa känslan av en levande miljö. Även här kan man återanvända. Det kan t.ex. vara att skapa olika vinklar av miljön. Byta ut färger eller material, eller göra andra justeringar av miljön för att skapa varianter.

Prisexempel:
1 st miljöbild – 16 800 SEK ex moms
3 st miljöbilder (1 grundbild + 2 varianter) – 8 400 SEK ex moms / st
10 st miljöbilder(1 grundbild + 9 varianter) – 4 200 SEK ex moms / st

Även här finns det alltså stora fördelar med att tänka ett steg längre.

Animationer

Det mest komplexa att skapa är animationer. Här behövs egentligen alla delar – En eller flera produkter, en miljö där animationen ska utspelas, och ett antal steg som ska ske i animationen. En stor fördel är om man då redan har skapat produktbilder eller miljöbilder.

Prisexempel:
1 min animation – 22 400 SEK ex moms
2 min animation – 16 800 SEK ex moms / min
5 min animation – 8 400 SEK ex moms / min

Här vill jag poängtera att komplexiteten i själva animationen spelar stor roll. 1 minuts animation där det inte händer så mycket, utan det kanske är mycket förklarande texter, går givetvis mycket snabbare att ska än 1 minut animation där en komplex maskin gör något mycket avancerat.

Offert

Kontakta mig och beskriv vad du behöver hjälp med så räknar jag gärna på en mer exakt offert på vad just ditt projekt kan tänkas kosta.